ДП «Державний Центр Інформаційної Безпеки» ДП «Державний Центр Інформаційної Безпеки»

Звіт незалежного аудитора
щодо фінансової звітності
ДЕРЖАВНОГО ПІДТРИЄМСТВА
"ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ"
за 2017 рік